ขณะที่ฝนกำลังตก แต่พวกเราก็ยังทำงาน เพื่อลูกค้า กับทีมช่างมืออาชีพงานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่