คุณต้องมาเดินมาเปิดประตูเอง ต้องลำบากแค่ไหน ในแต่ละครั้งที่ต้องเปิดประตู ทุกปัญหาจะหมดไป