งานติดตั้งประตูม้วนระบบมือดึง หมู่บ้านพรเทพ 7 มือดึง 1 บาน