งานติดตั้งประตูอัตโนมัติ รวมค่าแรงติดตั้ง* ราคาเริ่มต้นไม่รวมบานประตูเพียง 24,000 บาท