งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน รุ่น 1000 ACทนทาน แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน