งานเข้าไม่หยุดเลยวันนี้ กับงานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน ยาวไปๆๆครับ