จัดมาอีกชุดงานติดตั้ง: มอเตอร์บานเลื่อน หน้างาน : บ้านลูกค้า