จัดไปงามๆๆ อีกชุดครับวันนี้ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน