ติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน เพื่อความสะดวก สบาย ในการเปิดประตู