บ่ายแบบนี้เราก็จัดไปอีกชุด แบบหยุดไม่อยู่ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน