บ่ายแล้วเราก็จัดไปอีกชุดงาน งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน