บ่ายแล้ว พวกเรายังทำงานกันต่อเนื่อง จัดอีกชุดครับ สำหรับงานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน