บ่ายแล้ว เรายังทำงานกันต่อเนื่อง งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน สะดวกสบายกว่าเดิม สั่งการผ่านรีโมท