top of page

ประตู้ม้วน 2 ชั้น : ห้างทองพัทยาเยาวราช

ติดตั้งประตูม้วนบานซ้อน 2 ชั้น บานในเป็นบานทึบล้วน บานนอกเป็นแบบทึบและตรงกลางทพเป็นลายโปร่ง

ข้อดีของประตูม้วนแบบสองชั้นคือสามารถเปิดบานทึบด้านในเพื่อมองด้านนอกได้โดยที่ปิดตัวบานนอกไว้ หรือเลือกที่จะปิดบานทึบด้านในเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกมองเข้ามาด้านในได้


Comments


bottom of page