ประตูออโต้ดอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณ ราคาเริ่มต้นไม่รวมบานประตูเพียง 24,000 บาท