ผลงานการติดตั้งประตูม้วน บ. สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จก