ผลงานการติดตั้งประตูม้วน เขาน้อย เรียบทางรถไฟ

ติดตั้งประตูม้วน สีครีม เพิ่มช่องลม ติดตั้ง 5 ชุด