ผลงานการติดตั้งประตูม้วน โป่ง

ติดตั้งประตูม้วนเปลี่ยนจากระบยมือดึงเป็นมอเตอร์กลางเพลา