ผลงานการติดตั้ง ซอยวัดบุณย์กัญจนาซอย 3งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC