ผลงานการติดตั้ง ซอย หมอแดง บางเสร่งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC