ผลงานการติดตั้ง ซ.เขามะะกอก 6 งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 600 AC