ผลงานการติดตั้ง บ้านฉาง งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 2000 AC