ผลงานการติดตั้ง มาบฟักทอง งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC