ผลงานการติดตั้ง หมู่บ้านพฤกษานารา ซอยเขามะกอก 1 งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น DEA 624 AC