ผลงานการติดตั้ง หมู่บ้านภัทราพราม งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1500 AC