ผลงานการติดตั้ง หมู่บ้านภัทราวิลล์ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC