ผลงานการติดตั้ง หมู่บ้านเรือนพิษางานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1500 AC