ผลงานการติดตั้ง ห้วยใหญ่มุก งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC