ผลงานการติดตั้ง แยกพัทยาใต้งานติดตั้งไม้แขนกั้นรถยนต์