ผลงานการติดตั้ง โครงการธนาลัย บ้านบึง งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1500 AC