ผลงานการติดตั้ง โรงแรมเอเชีย พัทยา งานติดตั้งประตูออโต้ดอร์ รุ่น มีจอ LED

งานติดตั้ง ประตูออโต้ดอร์ รางอลูมิเนียม 1 ชุด