ผลงานการติดตั้ง The Grand Lotus Place งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 600 AC