ผลงานการติดตั้งประตูม้วน หน้างาน ตลาดบ่อวิน โครงการเหมืองทอง