ผลงานการติดตั้งประตูม้วน หน้างาน บริษัทซูมิโตโมรับเบอร์ ไทยแลนด์ จำกัด