ผลงานการติดตั้งประตูม้วน หน้างาน บ.ธนภัทร กรุ๊ปเอ็นจิเนียริ่ง