ผลงานการติดตั้งประตูม้วน หน้างาน ห้วยใหญ่ ตรงข้ามการไฟฟ้า