ผลงานการติดตั้งประตูม้วน หน้างาน อ่างมาบประชันบน 3 โป่ง