ผลงานการติดตั้ง หน้างาน ซอยทุ่งกลมตาลหมัน 18งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC