ผลงานการติดตั้ง หน้างาน บางเสร่ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น ALBANO