ผลงานการติดตั้ง หน้างาน บางเสร่ สัตหีบงานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน รุ่น 600 AC