ผลงานการติดตั้ง หน้างาน บ. บัวกลางใจ ประตูออโต้ดอร์ รุ่น มีจอ LED