ผลงานการติดตั้ง หน้างาน บ้านบึง งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 600 AC