ผลงานการติดตั้ง หน้างาน ระยอง งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน รุ่น 1000 AC