ผลงานการติดตั้ง หน้างาน วัดบุญกาญจนาราม3 หลัง 1 งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC