ผลงานการติดตั้ง หน้างาน ศรีราชา งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC