ผลงานการติดตั้ง หน้างาน หนองปลาไหล งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC