ผลงานการติดตั้ง หน้างาน หมู่บ้านกรีนปาร์คพัทยา งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน รุ่น 600 AC