ผลงานการติดตั้ง หน้างาน หมู่บ้านพัทยาเมืองใหม่ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC