ผลงานการติดตั้ง หน้างาน หมู่บ้านภัททา ไพร์ม งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC