ผลงานการติดตั้ง หน้างาน หมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์คฮิลล์ไซด์ งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC